Нажаль часто дії чи бездіяльність органів державної влади та місцевого самоврядування порушують права та охоронювані законом інтереси громадян, підприємств та організацій.

Законодавством України передбачено право особи, чиї права порушено, обирати спосіб захисту шляхом  звернення до вищестоящого в порядку відомчої підлеглості органу чи службової особи або шляхом безпосереднього звернення до суду. При цьому подання скарги до вищестоящих органів не позбавляє особу права звернення до суду.

Наша юридична компанія пропонує такі послуги: 

  • правова оцінка рішень, дій чи бездіяльності посадових осіб та органів, що мають владні повноваження, а також можливостей їх оскарження;
  • підготовка рекомендацій та документів, необхідних для оскарження в адміністративному та/або судовому порядку неправомірних рішень (дій, бездіяльності) органів, що мають владні повноваження;
  • представництво інтересів клієнта у процесі оскарження рішень, дій чи бездіяльності посадових осіб та органів, що мають владні повноваження  в адміністративному та/або судовому порядку.